ภาษาอังกฤษ

part of body=ส่วนต่างๆของร่างกาย     เรามารู้จักคำศัพท์  ดังนี้
head(เฮด) = ศีรษะ                                                                hair(แฮร์)=ผม
ear(เอีย)=หู                                                                           eye(อาย)=ตา
neck(เนค)=คอ                                                                      nose(โนส)=จมูก
arm(อาร์ม)=แขน                                                                   mouth(เม้าธ)=ปาก
finger(ฟิงเกอร์)=นิ้วมือ                                                          shoulder(โชลเดอร์)=ไหล่
leg(เลก)=ขา                                                                          hand(แฮนด์)=มือ
                                                                                                hip(ฮิพ)=สะโพก
                                                                                               knee(นี)=เข่า     
                                                                                               foot(ฟุท)=เท้า            
                                                                                               toe(โท)=นิ้้วเท้า
ท่องคำศัพท์ผลไม้เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าคำแปล
appleแอป เพิลแอปเปิ้ล
bananaบะ แนน นากล้วย
lemonเล ม่อนมะนาว
orangeออ เร็นจส้ม
papayaพะ พา ยามะละกอ
mangoแมง โกมะม่วง
pineappleไพน แอป เพิลสับปะรด
coconutโค โค นัทมะพร้าว
durianดู เรียนทุเรียน
mangosteenแมง โกส ทีนมังคุด
rose-appleโรส แอป เพิลชมพู่
peachพีชลูกพีช
prunesพรุนลูกพรุน
pearแพรลูกแพร
plumพลัมลูกพลัม
raisinsเร ซินลูกเกด
apricotเอ พริ ค็อทลูกแอ็ปปริคอท
kiwiคี วีลูกกีวี
avocadoแอฟโว คาโดะลูกอะโวคาโด
contaloupeแคน ทะ ลูพผลแคนตาลูป
watermelonวอ เทอร เม ลันแตงโม
grapeเกรพองุ่น
cherryเชอ รีเชอร์รี่
strawberryสทรอ เบอ รีสตรอเบอร์รี่
raspberryแรส เบอ รีราสเบอร์รี่
blueberryบลู เบอ รีบลูเบอร์รี่
guavaกวา ฝะผลฝรั่ง
persimmonเพอร ซีม มันลูกพลับ
pomeloพอม มี โลส้มโอ
pomegranateพอม แกรน เน็ททับทิม
rambutanแร็ม บู ทันเงาะ
prickly pearพริคง ลิ แพรลูกแพรขน
longanลอง เกินลำใย
licheeไล ชีลิ้นจี่
sapodillaแช โพะ ดิล ละละมุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น